Noo Thanasut Portfolio

ตัวอย่างเสียง สไตล์นุ่ม หวาน (Soft)

แสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ธนาคารไทยพาณิชย์

ตัวอย่างเสียงของ หนู ธนาสุทธิ์
Play Video

สปอทโฆษณาภาพยนตร์ เรื่อง
"ของขวัญ"

ตัวอย่างเสียงของ หนู ธนาสุทธิ์
Play Video

สปอทโฆษณา
"ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 7"

สปอทโฆษณา
"M150"

Thanasut Voice Over: SCG Total Solution
Play Video

Video Presentation:
SCG Total Solution

สปอทโฆษณา
"ไทยประกันชีวิต"

สปอทโฆษณา
"Dumiel"

Let's Work Together!