Noo Thanasut Portfolio

ตัวอย่างเสียง สไตล์นุ่ม หวาน (Soft)

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- ธนาคารไทยพาณิชย์

สปอทโฆษณาภาพยนตร์ เรื่อง
"ของขวัญ"

สปอทโฆษณา
"ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 7"

สปอทโฆษณา
"ไทยประกันชีวิต"

สปอทโฆษณา
"Dumiel"

สปอทโฆษณา
"M150"

Let's Work Together!