Film fin fin | คุยกับโฆษกระดับโลก
Film fin fin | คุยกับโฆษกระดับโลก เจ้าของเสียงในสปอตภาพยนตร์ดัง!!!

Film fin fin | คุยกับโฆษกระดับโลก

Film fin fin | คุยกับโฆษกระดับโลก เจ้าของเสียงในสปอตภาพยนตร์ดัง!!!

[convertplayer id=”mtxTY6SIg”]

 

Film fin fin พาคุณไปรู้จักกับ เจ้าของเสียงในสปอตโฆษณาภาพยนตร์เรื่องดัง
กับประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี #โฆษกระดับโลก

 Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest