Thanasut Vudthivichai Official Website

Time Machine: IVY Coffee TVC

Time Machine: IVY Coffee TVC

ณ. เพลาหนึ่งในอดีต…

งานโฆษณาหลายปีแล้วครับ ผมมีโอกาสได้พากย์เสียงเป็นท่านออกญา

ตอนท้าย เป็นเสียงของ “คุณลุงอำรุง” ปูชนียบุคคลของวงการโฆษณา ในฐานะนักพากย์ และโฆษก-ผู้ลงเสียงงานต่างๆมากมาย

 Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

WATCH MORE!