Close

Time Machine: IVY Coffee TVC

ณ. เพลาหนึ่งในอดีต…

งานโฆษณาหลายปีแล้วครับ ผมมีโอกาสได้พากย์เสียงเป็นท่านออกญา

ตอนท้าย เป็นเสียงของ “คุณลุงอำรุง” ปูชนียบุคคลของวงการโฆษณา ในฐานะนักพากย์ และโฆษก-ผู้ลงเสียงงานต่างๆมากมาย

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.